همراهان گرامی به علت مشکلات بوجود امده در سیستم بانکی و درگاه بانکی سامانه کونگ فو توآ کشور امکان اتصال به بانک و فعال سازی مقدور نمی باشد در حال حل مشکل هستیم امکان ثبت نام با کد ملی وجود دارد لطفا تا زمان حل مشکل کمی صبر نمایید

تعداد نفرات ثبت نام شده : 209 نفر
تعداد افراد فعال شده : 63 نفر
تعداد همراهان تاییدشده: 0
تعداد پیشکسوتان: 0
تعداد مربیان: 0
تعداد هنرجویان : 0
تعداد قهرمانان: 0
بیمه شدگان کل: 0